МОЯТА БЪЛГАРИЯ

МОЯТА БЪЛГАРИЯ е книга за младите българи, които искат да научат повече за историята на България.

Темите са изложени кратко, но изчерпателно, с богат илюстративен и снимков материал. Това прави изданието подходящо както за училищно (от 5. до 12. клас), така и за самостоятелно ползване.

МОЯТА БЪЛГАРИЯ е първото учебно помагало за тази възрастова група, което хронологично покрива цялата история на България. То съдържа 51 теми, обхващащи историята на страната ни от Праисторията до Съвременността.

В него наред с основните моменти от нашата история са включени и по-малко известни факти, събития и личности, които да провокират интереса и любознателността на читателя. Авторите са подбрали разнообразни източници, които разкриват кои са нашите предци, как са живели, кои са личностите, станали пример за подражание, защо имаме основание днес да се гордеем, че сме българи.

МОЯТА БЪЛГАРИЯ е съвместен проект на Фондация „Българска памет“ и издателска група „Просвета“. Автори на книгата са проф. д-р Пламен Павлов, проф. д-р Пламен Митев, доц. д-р Лизбет Любенова и доц. д-р Веселина Вачкова.

ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКА ПАМЕТ“

Фондация „Българска памет“ е учредена през 2007 г. от д-р Милен Врабевски. Тя се занимава с разработването на креативни европейски проекти, както и с инициативи за съхраняване на българското културно наследство, историческа памет и национално самочувствие. Приоритетите на фондацията се реализират в четири основни направления: Утвърждаване на националното чувство у най-младите чрез инициативи за опазване на културно-историческото наследство; Инициативи за борба с демографската криза в България; Образователни инициативи за интеграция и социализация на българските общности от историческата диаспора; Инициативи за изграждане на икономика на знанието и реализация на младите хора в България. Фондацията подкрепя национално отговорни инициативи в духа на демократичните ценности на Обединена Европа – плурализъм, толерантност, автономност и съгласие.

ИЗДАТЕЛСКА ГРУПА „ПРОСВЕТА“

Издателска група „Просвета“ е най-голямото издателство за учебници, учебни помагала и методическа литература в България. Вече повече от седем десетилетия то е и най-авторитетното в образователното книгоиздаване. Всички издания на „Просвета“ се подготвят от висококвалифициран екип от специалисти, доказани имена в областта на образованието, изкуството и културата. „Просвета“ е единственият български издател на образователна литература с постоянен екип от опитни редактори по всички учебни дисциплини, както и единственото издателство, което предлага учебници за всеки предмет и всеки клас в рамките на основното и гимназиалното образование. Издателска група „Просвета“ е и единственото българско издателство, което е член на Асоциацията на европейските издатели на учебници (EEPG).

ЗА АВТОРИТЕ НА КНИГАТА

Проф. д-р Пламен Павлов

Проф. д-р Пламен Павлов завършва специалност „История“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 1982 г. От 1984 г. е преподавател по история на Византия и средновековните балкански държави във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Изнася лекции и в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“и Варненския свободен университет.

Проф. д-р Павлов е автор и съавтор на над 350 статии, студии, книги и учебници, енциклопедични справочници, поезия и публицистика. От началото на 90-те години на ХХ в. е участник в научни и обществени проекти, свързани с историята и съвремието на българските общности извън страната. От 1998 до 2002 г. заема поста председател на Държавната агенция за българите в чужбина към Министерския съвет на България. Като популяризатор на българската история и култура сътрудничи на печатни и електронни медии у нас и в чужбина. От 2003 г. е автор и водещ на научнопопулярното предаване „Час по България“ на телевизия СКАТ. Работи и като сценарист и консултант на документални филми.

Проф. д-р Пламен Митев

Проф. д-р Пламен Митев завършва специалност „История“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1981 г. От 1982 до 2013 г. изкачва всички стъпала на научната стълбица – асистент по Българско възраждане; старши асистент; главен асистент; доцент; професор. От 2003 до 2007 г. заема длъжността заместник-декан по магистърски програми, научна и международна дейност в Историческия факултет на СУ. През 2007 г. е избран за негов декан, а през 2011 г. е преизбран за втори мандат. Автор и съавтор е на десетки книги и учебни помагала, научни статии в български и чужди специализирани издания.

Проф. дин Лизбет Любенова

Проф. дин Лизбет Любенова завършва специалност „История“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1974 г. От 1981 г. е научен сътрудник в Института по история към Българската академия на науките. Занимава се с църковна история, изворознание, историография, въпросите на малцинствата в България. Проф. дин Любенова има дългогодишен преподавателски стаж в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Университета по библиотекознание и информационни технологии, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и неговите филиали в Смолян и Кърджали, както и в Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Доц. д-р Веселина Вачкова

Доц. д-р Веселина Вачкова завършва специалност „История“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тя е историк, дописен член на Българската академия на науките и изкуствата, преподавател в Националната художествена академия и в Националната класическа гимназия. Автор е на десетки научни студии и статии, части от колективни трудове, както и на девет монографии. Редовно е канена за докладчик на научни конференции и има няколко десетки участия като виден византолог в телевизионни предавания и редица други електронни медии. Тя е любим лектор както в обществата на специалисти, така и сред членове на клубове по история в София и страната.